Schoolkansenpas

Onderwijs: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Kwetsbare gezinnen minder laten betalen voor schoolactiviteiten en uitstappen? Het kan met de schoolkansenpas.

Wordt toegepast in:
Denderleeuw, Liederkerke en Ninove (in Ninove werd de pas uitgebreid naar een algemene kansenpas) [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

De schoolkansenpas is er voor gezinnen met een klein inkomen die de facturen van de school (voor activiteiten en uitstappen liggen) niet kunnen betalen. Met de schoolkansenpas krijgen die gezinnen financiële hulp van het OCMW.

Wie?

Gemeentebesturen Denderleeuw/Ninove/liederkerke, de OCMW's , vzw S.O.S. Schulden op School

Waarom?

De schoolkansenpas geeft alle schoolkinderen de kans om deel te nemen aan de activiteiten die de school organiseert en te genieten van sport en cultuur.

Kinderen en jongeren uit een gezin met een klein inkomen hebben net zoals alle anderen recht op deelname aan culturele, sportieve en sociale activiteiten op school.

Het OCMW verleent aan de leden van een gezin die een schoolkansenpas bezitten een financiële tussenkomst in de kostprijs van een aantal schoolactiviteiten.


Het OCMW geeft het recht op de schoolkansenpas onmiddellijk door aan de betrokken school. De school past daaropvolgend zijn facturatie rechtstreeks aan. Men kan dus onmiddellijk van de tussenkomst genieten zonder een voorschot te moeten betalen.

Er is wel geen automatische toekenning. Mensen moeten de scholenkansenpas zelf aanvragen en bewijsstukken voorleggen voor het sociaal onderzoek. De schoolkansenpas is ook slechts geldig gedurende één schooljaar. Het recht moet dus jaarlijks herbekeken worden.

Alle activiteiten van sociale, culturele en sportieve aard van één dag, een dagdeel of meerdere dagen komen in aanmerking. Het gaat over activiteiten zoals schoolreizen, studiereizen, toneel- en filmvoorstellingen, sportdagen, schoolzwemmen (inclusief vervoer), museumbezoek, bosklassen, zeeklassen, sneeuwklassen, enz.

De scholenkansenpas wordt toegekend aan mensen die ofwel recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming; ofwel zich in een situatie van armoede bevinden zoals blijkt uit een recent sociaal onderzoek uitgevoerd door een maatschappelijk werker van het OCMW.

Meer info:

De scholenkansenpas bestaat in Denderleeuw, Liederkerke en Ninove (in Ninove werd de pas uitgebreid naar een algemene kansenpas)

https://www.liedekerke.be/menu...

http://www.denderleeuw.be/prod...

http://www.jeugdninove.be/jeug...


Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Onderwijs'? Deel het met ons!

Optioneel


Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?