'Positieve actie' als springplank voor divers talent

Personeelsbeleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Onze steden worden steeds diverser. Dat zie je echter niet in het personeelsbestand van de stadsorganisaties. Zo gaat er veel talent verloren. Unia adviseerde Stad Genk bij het project "Springplank voor divers talent". Dankzij positieve acties wordt er gewerkt aan een divers en gekwalificeerd personeelsbestand.

Wat?

Hogeropgeleiden met een migratieachtergrond en hogeropgeleide anderstaligen kunnen binnen de stadsorganisatie een stage van bepaalde duur op niveau doorlopen.

Wie?

Stad en OCMW Genk.

Waarom?

Springplank voor divers talent wilt kansen bieden aan bepaalde kansengroepen en tot een meer evenredige arbeidsdeelname komen van hogeropgeleiden met een migratieachtergrond en hogeropgeleide anderstaligen binnen de hogere niveaus van de stadsorganisatie.

Uit de diversiteitsscreening van het stads- en OCMW-personeel blijkt dat de diversiteit in de organisatie afneemt naarmate het niveau in de organisatie stijgt. De vertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in het personeelsbestand komt niet overeen met de realiteit in de Genkse samenleving. Specifieke inspanningen om de instroom van hogeropgeleiden van andere origine te verhogen, leverden niet de gewenste resultaten op. Daarom werkten Stad Genk en OCMW Genk een project uit om de instroom van hogeropgeleiden met een migratieachtergrond en hogeropgeleide anderstaligen te verhogen en dit via betaalde stages van bepaalde duur. Voor de groep hogeropgeleide anderstaligen wordt binnen het project ook specifieke coaching voorzien gericht op taalverwerving (oefenkansen, vakjargon, geschreven taal).

Het project "Springplank voor divers talent" bestaat momenteel uit twee trajecten:

  • Een beroepsverkennend traject ‘lokaal bestuur’ voor hogeropgeleiden van andere origine
  • Een traject voor hogeropgeleide anderstaligen

Stad en OCMW Genk willen via dit project tegemoet komen aan de maatschappelijke rol die de organisatie kan vervullen in het creëren van talentversterkende kansen voor specifieke kansengroepen.


Positieve actie: een juridische valkuil?

Unia meent dat de concrete modaliteiten van de voorgestelde trajecten van het project "Springplank voor divers talent" in overeenstemming zijn met de wettelijke en decretale voorwaarden die gelden voor ‘positieve actie’ alsook met de richtinggevende rechtspraak van het Hof van Justitie (EU). Enkel een dergelijke positieve actie rechtvaardigt een onderscheid waardoor de gronden nationale en etnische afstamming niet langer een verboden discriminatie zijn.

Positieve actie is dus geen positieve discriminatie.

Bij positieve discriminatie moet een kandidaat voor een bepaalde functie niet aan dezelfde professionele vereisten voldoen als de andere kandidaten. Positieve discriminatie is verboden. Voorrang geven aan kandidaten uit ondervertegenwoordigde doelgroepen is énkel mogelijk bij gelijke kwalificatie en alleen indien het niet automatisch of onvoorwaardelijk gebeurt. Een voorrangsregeling moet altijd een objectieve beoordeling van de kandidaten inhouden die toelaat rekening te houden met hun individuele situatie. Verdergaande maatregelen acht het Europese Hof van Justitie onaanvaardbaar.


Lees zeker de aanbeveling van Unia over positieve actie.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Personeelsbeleid'? Deel het met ons!

Optioneel


Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?