Overzicht ‘rechten en diensten voor kwetsbare gezinnen ’

Algemeen beleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

De stad Aalst kreeg vaak het signaal dat kwetsbare gezinnen niet altijd op de hoogte zijn van hun rechten en het bestaande dienstverleningsaanbod. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelde de stad, in nauwe samenwerking met de lokale actoren, een aantal hulpmiddelen uit.

Wat?

Een handig overzicht van rechten en diensten – gericht op intermediairen - en een doorverwijskaart voor kwetsbare gezinnen in Aalst.

Wie?

Stad Aalst - Dienst samenleving in samenwerking met de lokale sociale actoren.

Waarom?

In Aalst wonen er heel wat gezinnen die het financieel moeilijk hebben en/of sociale uitsluiting ervaren op verschillende levensdomeinen.

Niet alle bewoners van de stad krijgen de ondersteuning waar ze recht op hebben, zelfs wanneer men al jaren in de hulpverlening zit. Aalst kent vele waardevolle sociale projecten en organisaties. Hierdoor is het ook als intermediaire organisatie niet altijd evident om een goed zicht te hebben op het hulp- en dienstverleningsaanbod in de stad. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelde men vanuit de stad, in nauwe samenwerking met de lokale actoren, een aantal hulpmiddelen uit. Meer bepaald ‘een overzicht van rechten en diensten voor kwetsbare gezinnen in Aalst’ alsook een ‘doorverwijskaart’. De doorverwijskaart is opgemaakt als een sjabloon. Men kan het document dus personaliseren met het eigen logo en conform de eigen huisstijl. Beide tools zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website van de stad Aalst.

Met deze tools beoogt de stad:

  • Onderbescherming van de kwetsbare doelgroep tegen te gaan door in te zetten op een proactieve rechtenbenadering bij alle intermediairen.
  • Een meer integrale begeleiding van de kwetsbare doelgroep en een warme toeleiding tussen welzijnsorganisaties.

Om het succes van het project te garanderen doet de stad extra inspanningen voor een brede bekendmaking van het instrument.

Zo is er extra ondersteuning voorzien voor intermediairen via een gratis vorming. Hier krijgt men achtergrond over ‘kwetsbare doelgroepen’, info over de tool, mogelijkheid tot casebespreking etc…

Meer info:

Dienst samenleving – integrale veiligheid

Werf 9 - 9300 Aalst

053 72 32 07

Welzijn@aalst.be


Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Algemeen beleid'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?