Onderwijscafé

Onderwijs: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Het Onderwijscafé in Brugge is een initiatief dat op een laagdrempelige en eerder informele manier informatie, een boodschap of tools wil meegeven aan de onderwijssector rond topics die bij hen leven.

Wat?

Elk trimester bespreekt het onderwijscafé een thema zoals genderidenteit, ouderbetrokkenheid, meertaligheid, ...

Wie?

De Dienst Onderwijs en Dienst Diversiteit van Stad Brugge

Waarom?

Leerkrachten en andere onderwijsmensen zitten vaak met heel wat vragen rond de leefwereld van hun leerlingen en de actualiteit. Een informele cafésfeer is de ideale setting om deze onderwerpen te bespreken.

Medewerkers van het basis- en het secundair onderwijs kunnen deelnemen aan het onderwijscafé dat ongeveer één keer per trimester plaatsvindt na een lesdag. Dit over de onderwijsnetten heen. De prioritaire doelgroep zijn zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, CLB-medewerkers en medewerkers van onderwijsondersteunende initiatieven. Directieleden en leerkrachten zijn eveneens welkom. De doelgroep krijgt een uitnodiging waarin het onderwerp en de doelstelling uitgebreid geformuleerd wordt. Daardoor kan men zelf uitmaken of het thema nuttig is voor hen. De thema’s kunnen gaan over holebi’s en genderstereotypering, meertaligheid in het onderwijs, ouderbetrokkenheid etc. De dienst flankerend onderwijs neemt de regie van het onderwijscafé in handen. Inhoudelijk kan men de werking van stadsdiensten eveneens betrekken. Bij aanvang wordt er een broodje en een drankje aangeboden, vervolgens gaat de inhoudelijke sessie of workshop van start. Er is aandacht voor voldoende uitwisseling en interactie. Het project voorziet nadien ook een netwerkmoment voor onderwijsmedewerkers, vergezeld van een hapje en drankje. 

Het initiatief is waardevol, omdat het ingaat op de nood aan intervisie of uitwisseling rond actuele en maatschappelijk relevante thema’s die ook binnen de school- en klasmuren een effect hebben. De locatie is ook van belang, zo probeert het onderwijscafé de sessies niet in een klassiek vergaderlokaal te houden, maar zoekt het eerder een locatie met een ontspannend ‘cafégehalte’. Het aanbieden van hapjes en drankjes werkt ook goed om de informaliteit van de setting te bewaren. Tenslotte leren de deelnemers mensen kennen in de onderwijssector en is er ruimte voor informele uitwisseling. Het onderwijscafé houdt ook enkele uitdagingen in. Zo moet men iets aanbieden dat voldoende interactief is, moet men de groep klein houden (ongeveer vijftig personen) om de drempel laag te houden en de uitwisseling te vergemakkelijken. Bovendien worden personen tewerkgesteld in het onderwijs overladen met mails en moet de manier van communiceren hierop inspelen.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Onderwijs'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Help leerkrachten hun leerlingen beter te begrijpen

Het lokaal bestuur staat dichtbij burgers en lokale gemeenschappen. Door leerkrachten in verbinding te brengen met de lokale gemeenschap, krijgen deze beter inzicht in de leefwereld van alle leerlingen. Ouders en leerlingen die minder voeling hebben met de schoolcultuur worden zo ook actiever betrokken bij de schoolwerking.

Aanspreekpunt inclusief onderwijs

Gemeenten kunnen kwaliteitsvolle inclusie van kinderen met een handicap bevorderen door een aanbod te doen dat tegemoet komt aan de problemen waar ouders en kinderen die inclusief onderwijs wensen, mee geconfronteerd worden.

Best practice Pesten voorkomen en aanpakken

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?