Netoverschrijdende CLB-samenwerking bevordert inclusief onderwijs

Onderwijs: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. TOPunt Gent neemt prioritair de begeleiding op van leerlingen die omwille van socio-economische factoren leerbedreigd zijn. 

Wat?

Unieke netoverschrijdende samenwerking tussen CLB's in Gent.

Wie?

TOPunt Gent vzw is een samenwerking tussen de drie Gentse CLB’s: het Interstedelijk CLB, het CLB GO! en het Vrij CLB regio Gent.

Waarom?

Samenwerken om de gekwalificeerde uitstroom in de Gentse regio te verhogen.

TOPunt wil het aantal gekwalificeerde uitstromers in Gentse scholen verhogen. Ze hanteren hierbij twee kaders: het zorgcontinuüm en handelingsgericht samenwerken (HGSW). Ze zoeken afstemming met het lokale beleid en met de Vlaamse scholierenkoepel.

De netoverschrijdende samenwerking tussen de drie Gentse CLB’s is uniek in Vlaanderen. De CLB's stemmen hun werking op elkaar af en positioneren zich binnen het regionale netwerk. Ze streven naar een gezamenlijke professionalisering en doen aan kwaliteitsbewaking en –ontwikkeling.

TOPunt Gent laat trajectbegeleiders van Het Steunpunt Leerrecht - Leerplicht toe krachten te bundelen om meer begeleiding en zorg op maat te kunnen voorzien. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de drie Gentse CLB's. Via Open Onderwijshuis De Stap vinden jongeren en volwassenen beter hun weg binnen het onderwijs.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Onderwijs'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Aanspreekpunt inclusief onderwijs

Gemeenten kunnen kwaliteitsvolle inclusie van kinderen met een handicap bevorderen door een aanbod te doen dat tegemoet komt aan de problemen waar ouders en kinderen die inclusief onderwijs wensen, mee geconfronteerd worden.

Best practice Onderwijscafé

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?