Inburgering op maat van moeders en peuters

Onderwijs: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

“Mama Leert” is een voorbereidend inburgeringstraject voor moeders met jonge kinderen in Turnhout. Het initiatief wil ruimte te maken voor ontmoeting en op die manier inburgering en taalverwerving faciliteren.

Wordt toegepast in:
Aalst, Brussel, Genk, Ninove, Sint-Niklaas, Mechelen, Tienen, Oostende, Turnhout, Vilvoorde [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

Laagdrempelig voorbereidend inburgeringstraject met kinderopvang

Wie?

Verschillende steden in Vlaanderen en Brussel organiseren dit met financiële ondersteuning via AMIF en de steun van Agentschap Integratie en Inburgering.

Waarom?

Deelneemsters leren hun weg vinden in de sociale kaart en opvanginitiatieven. Ze leren ook Nederlands dat direct bruikbaar is.

Mama Leert wil vrouwen samenbrengen en ontmoeting mogelijk maken. Daarnaast wil men de moeder-kind relatie versterken, meer speel- en leerkansen mogelijk maken en de taalontwikkeling van kinderen stimuleren. Moeders en kinderen wennen aan de opvangsituaties en vrouwen leren Nederlands dat direct bruikbaar is. Op die manier kunnen ze zelfstandiger worden in het uitbouwen van contacten buitenshuis. Het project ging van start in februari 2016 en is gericht op vrouwelijke nieuwkomers met roots buiten Europa, die legaal verblijven (of in procedure zijn om een legaal statuut te verkrijgen), laaggeschoold zijn en moeder zijn van minstens één kind, jonger dan drie jaar.

Het traject duurt tien maanden, waarbij men drie dagen per week een halve dag les krijgt. Een instructeur van het Centrum Basiseducatie Kempen geeft drie keer per week lessen Nederlands op maat. Regelmatig wordt ook lesgegeven door een docent maatschappelijke oriëntatie van het Agentschap Integratie en Inburgering over de Belgische samenleving en een vroedvrouw geeft informatie over kinderverzorging en opvoeding, al dan niet met het kind erbij. Er worden regelmatig uitstappen gemaakt om de vrouwen wegwijs te maken in de plaatselijke dienstverlening en het socio-culturele aanbod. Terwijl de mama’s les volgen, zorgen één kinderbegeleidster en een aantal vrijwilligers voor de peuters. Er wordt taalontwikkeling voorzien in de moedertaal.

Het initiatief is waardevol omdat de deelneemsters uit hun isolement gehaald worden alvorens ze beginnen met een inburgeringstraject. Het verlaagt tevens de drempel naar het gebruik van opvanginitiatieven voor hun kinderen. Het is ook een uitdagend project. De moeders kunnen het ervaren als ‘tijdverlies’, omdat het initiatief geen regulier inburgeringstraject is. Bovendien zijn er ook lange wachtlijsten om deel te nemen aan het project, want de vraag is groter dan het aanbod.

De tijdsinvestering zit vooral in het oprichten van het project, de coördinatie van het project, de structurele opvolging en de vrijwilligers. Men dient ook rekening te houden met personeel- en materiaalkosten.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Onderwijs'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?