"Lunch je wijs": voedsel voor lichaam en geest

Welzijn & samenleving: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

"Lunch je Wijs" wordt elke twee maand aangeboden door de Dienst Samenleven van Oostende om medewerkers, leerkrachten, sociaal werkers, bemiddelaars enz. te informeren over verschillende aspecten van diversiteit. 

Wat?

Laagdrempelige bijscholing voor professionals in de sociale of onderwijssector. Tijdens "lunch je wijs" kan je een lezing van een expert rond een diversiteitsthema bijwonen.

Wie?

Dienst Samenleven, Stad Oostende

Waarom?

De Stad wil een paltform geven aan experten en vernieuwende visies op diversiteit.

Lunch je Wijs wordt sinds mei 2017 tweemaandelijks georganiseerd door de dienst Samenleven van de stad Oostende tijdens de middagpauze. Er wordt telkens een expert uitgenodigd. Deze professional legt een bepaalde thematiek uit aan de aanwezige intermediairen( directieleden, professionals, leerkrachten, social werkers, hulpverleners, bemiddelaars etc.) Nadien volgt er een nabespreking en men voorziet een broodjeslunch.

Het lezingaanbod is gratis en wordt ruim bekendgemaakt via mail, nieuwsbrieven en per post naar scholen. De experts worden uitgenodigd om te spreken over een thematiek binnen hun domein. De middagpauze is een geschikt moment en de broodjeslunch kan eveneens dienen als een aangenaam netwerkmoment.  Er zijn ook aandachtspunten verbonden aan het initiatief. Leerkrachten of mensen die in de onderwijswereld werken hebben een zeer drukke agenda, ook tijdens de middag. Daarnaast moeten de thema’s interessant genoeg zijn en de deelnemer zo veel mogelijk kunnen prikkelen. 

Er kwamen reeds experten aan het woord over het islamitische middenveld, minderjarige vluchtelingen en de etnische kloof in het Vlaamse onderwijs.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Welzijn & samenleving'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?