Inclusieambtenaar

Algemeen beleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Verschillende gemeenten hebben een inclusieambtenaar in dienst. De rol van deze ambtenaar is om communicatie en dienstverlening voor personen met een beperking te vergemakkelijken.

Wordt toegepast in:
Evergem, Maldegem [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

Een inclusieambtenaar is een eerstelijnsmedewerker voor personen met een beperking. Hij werkt samen met alle gemeentelijke diensten.

Wie?

De inclusieambtenaar maakt deel uit van de dienst Sociale Zaken en valt onder bevoegdheid van de schepen van Sociale Zaken of Welzijn of Gelijke Kansen.

Waarom?

De dienstverlening wordt geoptimaliseerd voor mensen met een beperking. Een transversale ambtenaar kan alle diensten sensibiliseren.

Verschillende gemeenten hebben een inclusieambtenaar in dienst. De rol van deze ambtenaar is om communicatie en dienstverlening voor personen met een beperking te vergemakkelijken.

Concreet behandelt deze ambtenaar vragen van personen met een beperking. Hij/zij zorgt voor de verspreiding van relevante informatie naar de doelgroep, het gemeentepersoneel en de inwoners. De ambtenaar detecteert knelpunten en adviseert en sensibiliseert de gemeentelijke- en OCMW-diensten om de bestaande dienstverlening te verbeteren. Verder controleert hij/zij de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten en bekijkt of de beslissingen van het gemeentebestuur voldoende oog hebben voor mensen met een beperking. Zowel intern als extern werkt deze ambtenaar aan een positieve beeldvorming.

De inclusieambtenaar werkt nauw samen met verschillende diensten (mobiliteit, technische dienst, aanvullende thuiszorg, sport,...)

Het voordeel voor de burger is dat er één duidelijk aanspreekpunt is, dat laagdrempelig is en losstaat van de eigenlijke OCMW-werking.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Algemeen beleid'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?