Iedereen sporter dankzij G-sport

Vrije tijd: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

G-sport geeft kinderen en volwassenen met een beperking de kans om hun talenten te ontplooien. Met de G van geïntegreerd, gelijkwaardig, grensverleggend en vooral: groepsgevoel en genieten.

Wat?

Een integraal G-sportbeleid: G-sportkampen, -cursussen, -initiatie en sportdagen, charter Onbeperkt Sporten en subsidies voor G-sportclubs.

Wie?

Sportdienst Stad Gent

Waarom?

De stad Gent zet sterk in op G-sport en wil iedereen met een verstandelijke, visuele, auditieve, fysieke beperking of autisme de kans geven om te sporten en bewegen zoals hij of zij het wil.

Sportdienst Gent organiseert G-sportkampen voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en voor kinderen met een fysieke beperking. Daarnaast is er ook een G-zwemcursus waar kinderen met een verstandelijke beperking kunnen leren zwemmen. G-sportinitiaties en G-sportdagen worden gerorganiseerd in samenwerking met partners zoals To Walk Again, S-Sport// Recreas en Parantee-Psylos waarbij de G-sporters in contact komen met Gentse G-sportclubs.

Naast deze aangepaste cursussen en activiteiten zet Gent ook in op het inclusief mee sporten. Zo lanceerde de stad het Charter Onbeperkt Sporten waarmee men aan de sportclubs vraagt om hun deuren te openen voor sporters met een beperking zodat deze kunnen mee sporten in de reguliere werking. Lesgevers kunnen bijscholingen rond G-sport volgen, zodat ze een brede kennis hebben rond dit thema. De Sportdienst geeft ook subsidies aan G-sportwerkingen die een bijkomende erkenning behalen.

De Sportdienst werkt op maat van de Gentse G-sporters. Ze werken actief drempels weg die de sporters met beperking ondervinden. Hierbij hebben ze oog voor de toegankelijkheid van het sport- en beweegaanbod zowel op fysiek, sociaal als informatief vlak. Ze werken complementair naast het bestaande sportaanbod voor sporters met beperking in Gent, en nauw samen met partners.

Een potentiële valkuil is dat G-sport nog te weinig gekend is. Men moet blijvend inzetten op promotie gericht naar de doelgroep, zodat iedere Gentenaar met een beperking weet heeft van het aanbod.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Vrije tijd'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Best practice Iedereen naar de kermis!

Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Best practice Fair Play Dag

Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?