Huis van Dialoog Villa Mescolanza

Welzijn & samenleving: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Villa Mescolanza in Turnhout wil een ruimte voor ontmoeting bieden voor oude en nieuwe inwoners van Turnhout op basis van hun gemeenschappelijke interesses.

Wat?

Een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor oude en nieuwe Tunrhouternaren.

Wie?

Stad Turnhout in samenwerking met de 'bewoners' (organisaties) in de Villa.

Waarom?

Vergaderen in een locatie van de stad kan erg hoogdrempelig zijn. De Villa is een gezellig alternatief.

Villa Mescolanza wil een locatie voor de werking van verschillende verenigingen bieden om bruggen te bouwen. Daarnaast wil het uitwisseling en kennismaking stimuleren binnen de eigen vereniging en tussen verenigingen. Tenslotte is het de bedoeling om het contact met het stadsbestuur te faciliteren.

Er worden vaste maandelijkse bewonersvergaderingen gepland waar alle verenigingen die de Villa gebruiken als ‘bewoner’ verondersteld worden aanwezig te zijn. Naast deze vaste momenten worden er ook eenmalige activiteiten georganiseerd zoals filmvoostellingen, vormingen, tentoonstellingen, ....  

Het initiatief werkt zeer laagdrempelig, participatief en heeft een empowerende insteek. Het beantwoordt aan de behoefte van de verenigingen van nieuwe Belgen die een betaalbare ruimte ter beschikking gesteld krijgen voor vergaderingen en activiteiten. Dat maakt het initiatief zeer waardevol. Anderzijds zijn er ook enkele uitdagingen verbonden aan het project. Zo is het arbeidsintensief, is men afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers en houdt men best rekening met structurele kosten. Toezicht op het gebruik van de Villa en een goede organisatie is tevens van belang.

Op financieel vlak is het van belang rekening te houden met de huur van het gebouw en bijkomende kosten zoals verwarming, elektriciteit, water en internet. Daarnaast zijn er ook kosten voor het organiseren van evenementen en het voorzien van personeel.

Villa Mescolanza Turnhout
(c) Facebook groep van Villa Mescolanza

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Welzijn & samenleving'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Best practice Praattafels

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?