Gelijke toegang tot de huisvestingsmarkt

Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 1 op 4

Een nieuwe huurwoning zoeken is niet makkelijk. Zeker wanneer je een buitenlands klinkende naam hebt, een handicap hebt of van een uitkering leeft. Stad Gent zet zich samen met Unia op verschillende manieren in om discriminatie op de private huisvestingsmarkt te bestrijden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de beschermde criteria vermogen, handicap en de zogenaamde 'raciale criteria'.

Wat?

Gentse vastgoedmakelaars worden gesensibiliseerd, getraind en getest om gelijke kansen op de huisvestingsmarkt mee mogelijk te maken.

Wie?

Dienst Welzijn en Gelijke kansen van Stad Gent, in samenwerking met de Universiteit Gent, INGent, de Dienst Lokaal van Unia en vertegenwoordigers van de vastgoedsector (BIV, CIB).

Waarom?

Huisvesting is een fundamenteel recht, maar zeker voor zwakkere groepen blijft het moeilijk om een goede woning te vinden.

Via een studie door middel van praktijktesten van Universiteit Gent in opdracht van stad Gent werd het discriminatieprobleem in de stad in kaart gebracht. De resultaten worden gebruikt om makelaars op hun verantwoordelijkheden te wijzen.  Het is niet de bedoeling om makelaars te viseren, wél om hen te helpen de wetgeving na te leven. Zij krijgen immers vaak te maken met eigenaars die hen de opdracht geven om te discrimineren.

Het project richt zich op professionele verhuurders en immokantoren, particuliere verhuurders worden niet of nauwelijks bereikt. Nochtans is het juist voor die groep vaak moeilijker om de wetgeving te kennen en te respecteren. 

Naast het praktijktestenproject, heeft de stad Gent ook een Huisvestingcharter ontworpen, in samenwerking met de vastgoedsector. Het volledige charter vind je hier.

Deze initiatieven werpen hun vruchten af. In vergelijking met de eerste ronde praktijktesten in 2015, verminderde de vastgestelde discriminatie van personen met een handicap met 6% (van 21% naar 15%). Discriminatie op basis van origine daalde met bijna de helft, van 26% naar 14%.


Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Realiseer het recht op wonen voor iedereen

Gemeenten kunnen hun inwoners helpen bij het vinden van een kwalitatieve woning, door te informeren, te sensibiliseren en ambitieuze maatregelen te nemen.

​Bevorder de integratie van Roma in de lokale samenleving

Gemeenten kunnen concrete acties uitwerken, vooroordelen aanpakken en samenwerken met actoren op het terrein om Roma te helpen hun plek in onze samenleving te vinden.

Best practice Gezin (z)onder dak

Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?