Leerlingen ervaren handicaps op speelse wijze

Vrije tijd: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 1 op 4

De bibliotheek van Elsene organiseerde samen met Handicap International een evenement om leerlingen uit het secundair onderwijs te sensibiliseren over handicaps.

Wat?

Leerlingen ervaren een beperking door een parcours af te leggen.

Wie?

De Diensten Cultuur en Gelijke Kansen van Elsene, in partnerschap met Handicap International.

Waarom?

Men begrijpt de moeilijkheden die beperkingen met zich meebrengen beter als men het zelf aan den lijve kan ondervinden.

Elsene onderneemt verschillende initiatieven om de bevolking te sensibiliseren over beperkingen. Zo zijn er filmvoorstellingen, maar ook een hindernissenparcours in de bibliotheek.

In februari 2018 trokken leerlingen uit het secundair onderwijs, jeugdbewegingen en studenten uit de alfabetiseringscursus naar de bib. Het bibliotheekpersoneel had er een hindernisseparcours gemaakt. Elke deelnemer kreeg een profiel toegewezen, uit bekende series zoals Harry Potter of Stranger Things en een opdracht. Deze opdracht lijkt op het eerste zicht simpel (bvb. zoek een bepaald boek), maar werd een grote uitdaging door de handicap die de deelnemer tegewezen kreeg (een geamputeerde ledemaat, doof, rolstoelgebruiker, ...)

Na het afleggen van het parcours konden deelnemers hun ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan de organisatoren.

Handicap International leende materiaal uit en voorzag vrijwilligers voor dit evenement.

Op deze manier konden jongeren en laaggeletterden op speelse wijze kennis maken met de bibliotheek en met de wereld van personen met een beperking. Het project had ook een intergenerationeel aspect, want ook de bewoners van een rusthuis uit Elsene waren uitgenodigd.

Ixelles
(c) Stad Elsene

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Vrije tijd'? Deel het met ons!

Optioneel


Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?