Elk Telt: een merknaam voor acties rond gelijke kansen

Algemeen beleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Elk Telt is een breed en coherent initiatief met een sensibiliserende website, een subsidiereglement en 3 keer per jaar een netwerkmoment voor burgers, beleidsmakers en welzijnsactoren. Ondertussen groeide Elk Telt uit tot een echte merknaam voor initiatieven rond gelijke kansen.

Wordt toegepast in:
Roeselare [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

Samenwerking rond gelijke kansen in elk beleidsdomein bevorderen, tussen overheid en middenveld en verschillende stadsdiensten.

Wie?

Stad Roeselare, coördinatieteam Elk Telt met externe leden vanuit verschillende beleidsthema’s (veldwerk, werk, onderwijs, opvoeding, wonen, gezondheid, integratie) 

Waarom?

Dit netwerk wil signalen rond gelijke kansen over alle beleidsdomeinen heen structureel aanpakken

Het kaderreglement 'Elk Telt' ondersteunt sociale projecten die gelijke kansen bevorderen binnen de thema’s onderwijs, integratie, armoede, integratie, gezondheid en opvoeding.

Elke organisatie die werkt rond welzijn, kan een financiële tegemoetkoming krijgen voor een project dat:

* Een focus heeft op armoede, gezondheid, opvoeding, integratie.

* Een knelpunt/probleemanalyse maakt.

* Een duidelijke en meetbare doelstelling heeft.

* Een samenwerking met een of meer partners nastreeft.

* De participatie van de doelgroep ambieert.

* Duurzaamheid beoogt.

* Een duidelijke begroting (kosten/baten creatieve oplossingen) voorlegt.

In 2018 is er €100.000 voorzien voor het thema gezondheid, opvoeding, armoede en integratie, alsook €50.000 voor onderwijs en €65.000 voor het thema werk.

Het reglement bevordert samenwerking en innovatie wordt. Er wordt een transitie op gang getrokken dankzij de projectmiddelen. Het is echter niet evident om succesvolle projecten blijvend te financieren

Website

www.elktelt.be wil informeren, sensibiliseren en stimuleren rond gelijke kansen: iedereen verdient kansen en iedereen kan kansen geven. Er is jaarlijks een budget van €5000 om filmpjes te maken.

Nettwerkmomenten Elk Telt

Deze netwerkmomenten willen burgers, organisaties en beleid samenbrengen rond het thema gelijke kansen. Het doel is om laagdrempelig te Informeren, expertise uit te wisselen en elkaar te inspireren rond gelijke kansen. Dankzij de netwerkmomenten worden de contacten tussen verschillende actoren bevorderd.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Algemeen beleid'? Deel het met ons!

Optioneel


Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?