Spoor drempels in je dienstverlening op met de Drempelmeter

Welzijn & samenleving: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Lokale overheidsdiensten of organisaties in Hasselt kunnen beroep doen op de drempelmeter. Dit is een tool om drempels en knelpunten in een organisatie op te sporen die mensen beletten om beroep te doen op het aanbod van een organisatie. Dit met de intentie om de organisatie toegankelijk te maken voor een divers publiek.

Wat?

Een online tool met ondersteuning van deskundigen.

Wie?

Stad Hasselt

Waarom?

De toegankelijkheid van diensten en organisaties verbeteren op maat.

De drempelmeter is ontstaan met de steun van verschillende diensten en adviesorganen binnen de stad Hasselt, waaronder de intergratiedienst, de kerngroep kansarmoede, de seniorenraad, de adviesraad toegankelijkheid Hasselt, etc. De stad zelf biedt de dienst aan.

Concreet bestaat de drempelmeter uit een online vragenlijst en een materialenbox met literatuur. Tijdens het proces geeft een medewerker van de dienst diversiteit en een groep experts in het veld advies en ondersteuning bij het uitstippelen van een traject.  Het instrument werkt volledig op maat en kijkt naar de specifieke noden en vragen van de organisatie op deskundige wijze. Is je gebouw toegankelijk? Wat zijn je communicatiekanalen? Hoe verbeter je participatie van kansengroepen?

Er is steeds ruimte voor bijsturing tijdens het proces. Dit intensieve proces vergt een sterke betrokkenheid van de organisatie, maar het element van co-creatie loont de moeite.

Meer weten

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Welzijn & samenleving'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Maak gemeentelijke voorzieningen toegankelijk voor iedereen

Gemeenten moeten hun diensten aan al hun inwoners aanbieden. Ze moeten dan ook specifiek toezien op de toegankelijkheid van hun infrastructuur (gebouwen, openbare ruimten en wegen).

Help personen met een handicap stemmen

Gemeenten moeten de toegankelijkheid van de verkiezingen verzekeren voor personen met een handicap. Dit geldt zowel voor de toegang tot informatie voor de verkiezingen als voor de uitoefening van het stemrecht.

Best practice Werkgroep Toegankelijke Stad

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?