Braillemenu's in restaurants

Vrije tijd: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Blinde en slechtziende klanten kunnen voortaan het menu lezen van een vijftiental restaurants in Doornik, dankzij kaarten in braille.

Wat?

Een 15-tal restaurants in Doornik hebben hun menu laten vertalen in braille, zodat mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen bestellen.

Wie?

Het adviescomité voor personen met een handicap in Doornik heeft dit project gelanceerd in samenwerking met de vereniging Vrienden der Blinden.

Waarom?

Dit soort redelijke aanpassing heeft het doel om mensen met een handicap zich welkom te laten voelen door tegemoet te komen aan hun verschillende mogelijkheden.

Stel je voor dat een restaurant je een menu in braille aanbiedt. Als je goed ziet, heb je waarschijnlijk nooit braille leren lezen. Je zou dan afhankelijk zijn van een tolk. Als hij het deel van de koude voorgerechten te snel voorleest of als hij vergeet te vermelden dat tussen haakjes genoteerd staat dat het gerecht erg pikant is, jammer voor jou! Wel, dit is wat blinden en slechtzienden -in de omgekeerde richting- meemaken. Omdat ze een gedrukt menu niet kunnen lezen, verliezen ze een deel van hun onafhankelijkheid.

Het raadgevend comité voor personen met een handicap in Doornik wou dat blinden zelf gerechten konden bestellen wanneer ze in de stad op restaurant gingen. Ze zijn erin geslaagd om een vijftiental restaurants te overtuigen om het avontuur aan te gaan door hen rechtstreeks aan te spreken om te sensibiliseren rond het belang van deze vooruitgang.

Concreet is de vereniging Vrienden der Blinden aan de slag gegaan met vertalen. Reken tussen 10 en 100 € om een menu te vertalen, afhankelijk van hoe lang het is. De adviescommissie neemt de kosten op zich via het budget toegekend door de gemeente.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Vrije tijd'? Deel het met ons!

Optioneel


Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?