Cultuursensitieve zorg voor senioren met een migratieachtergrond

Welzijn & samenleving: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Het project Immigration et vieillissement ("Immigratie en ouder worden") van het OCMW van Bergen geeft vorming aan werknemers uit de zorgsector, die steeds vaker werken met senioren met een migratieachtergrond.

Wat?

Het project focust zich op oudere immigranten en hun familie, en op mensen die beroepshalve met senioren bezig zijn.

Wie?

Een initiatief van OCMW Bergen, met de steun van het intercultureel centrum Mons Borinage en Unia, gefinancierd door het Waals Gewest.

Waarom?

Het doel is om een culturele dimensie in de ouderenzorg te brengen, voor alle senioren, maar specifiek voor senioren met een migratieachtergrond.

In de regio van Bergen Borinage leven veel mensen met een migratieachtergrond. Zij doen relatief weinig beroep op de bestaande zorg- en opvangstructuren voor senioren. Hier zijn verschillende redenen voor, zoals een gebrekkige kennis van het Frans, financiële moeilijkheden, gebrek aan kennis over de zorgsector, culturele drempels, racisme, ...

Het OCMW van Bergen wil werknemers in de zorgsector ondersteunen om beter in te spelen op de noden van senioren met een migratieachtergrond, die een andere cultuur hebben of een andere taal spreken.

In 2010 gaf men een brochure uit, gekoppeld aan vormingen rond cultuursensitieve zorg, specifiek gericht op medewerkers van rusthuizen en thuiszorgdiensten.

Het project kreeg de steun van de Koning Boudewijnstichting en het Waals Gewest.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Welzijn & samenleving'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?