Campagne "wij hebben jou nodig" voor meer diversiteit bij de Politie Antwerpen

Politie & Justitie: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 4 op 4
Terugkerend: 1 op 4

De lokale Politie van Antwerpen is voortdurend op zoek naar collega’s met de meest gevarieerde achtergrond. Daarom werd de aanwervingscampagne “wij hebben jou nodig” in samenwerking met een extern mediabureau ontwikkeld.

Wordt toegepast in:
Antwerpen [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

Een lokale rekruteringscampagne waarbij extra begeleiding voor kandidaten werd voorzien voor en na de selectieprocedure.

Wie?

De lokale Politie Antwerpen in samenwerking met een extern mediabureau en het Centrum voor Volwassenonderwijs.

Waarom?

Onbekend is vaak onbemind. Door op een laagdrempelige manier informatie verspreiden over hoe je bij de politie aan de slag en extra begeleiding te voorzien bij de selectieprocedures, wil de lokale politie mensen van allerlei slag aantrekken.

De lokale Politie van Antwerpen voerde zijn eigen aanwervingscampagne. De campagne “wij hebben jou nodig” werd in samenwerking met een extern mediabureau ontwikkeld. Vervolgens werd deze via verschillende kanalen verspreid & kenbaar gemaakt, onder andere de perswoordvoerder van Politie Antwerpen die in interviews en persberichten voor lokale en nationale pers hierover toelichting gaf. De eigen website van de lokale Politie Antwerpen werd uitgebreid met extra pagina’s rond de rekruteringscampagne, er verschenen affiches in het straatbeeld en op publieke plaatsen en op sociale media. De politie nam deel aan jobbeurzen, gaf eigen infosessies, deed schoolbezoeken, enzovoort.

Het opzet was om de campagne heel lokaal te verspreiden en de nadruk te leggen op de extra begeleiding die er voorzien is tijdens en na de selectieprocedure. Dit werd onder andere ook door het stadsbestuur ondersteund. Regelmatig werd dit in de media en in contacten met verschillende verenigingen extra belicht. Er is voornamelijk getracht om de informatie zo breed en laagdrempelig mogelijk te verspreiden, zodat deze toegankelijk is voor diegenen die er interesse in hadden of geprikkeld zouden kunnen worden om een kandidatuur bij de politie te overwegen. Soms was dit in interactie, bijvoorbeeld tijdens schoolbezoeken/debatten, evenementen van verenigingen waardoor een dialoog tot stand kon komen of via specifieke media door ‘rolmodellen’ hun verhaal te laten vertellen.

De selectieprocedure volgt deze die is opgelegd voor de politie in België. De precieze procedure is terug te vinden op www.wijhebbenjounodig.be. De opgelegde stappen, proeven en normen van de selectieprocedure zijn in het project overgenomen, maar kregen een Antwerpse ‘toets', bijvoorbeeld:

  • er werd extra begeleiding voorzien om de kandidaten voor te bereiden op de testen. Dit werd aangeboden van zodra iemand zich kandidaat stelde voor de selectieprocedure.
  • er werden assessoren door Politie Antwerpen aangeworven welke de testen volgens deze standaarden afnamen. Er werden er extra juryleden vanuit het politiekorps aangesteld om te zetelen in selectiecommissies.
  • er werd een samenwerking aangegaan met een Centrum voor Volwassenenonderwijs om kandidaten die hier nood aan hadden (bijvoorbeeld om hun Nederlandse taal & communicatievaardigheden bij te schaven) van extra onderricht te voorzien.
  • er werd er een 70-koppig promoteam van ambassadeurs uit de verschillende diensten en geledingen samengesteld, die beschikbaar waren om vragen van kandidaten te beantwoorden.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Politie & Justitie'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?