Brochure "Aangepast wonen voor senioren"

Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 4 op 4
Terugkerend: 1 op 4

Senioren willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Stad Namen wil daarom de bouw van aangepaste of aanpasbare woningen stimuleren, onder meer door een infobrochure voor aannemers en bouwheren uit te brengen. 

Wat?

Gids met alle informatie rond woningen, aangepast of aanpasbaar aan de noden van senioren.

Wie?

Stad Namen.

Waarom?

Het woningaanbod moet tegemoet komen aan de nieuwe noden die ontstaan door de vergrijzing van de bevolking.

Stad Namen wil dat één nieuwe woning op vijf aangepast of aanpasbaar is. Ambitieus? Jazeker, maar ook noodzakelijk. De bevolking vergrijst, maar vele senioren willen hun autonomie behouden en zo lang mogelijk thuis wonen, in plaats van naar een rusthuis te verhuizen.

Een aangepaste woning komt tegemoet aan de noden van personen met verminderde mobiliteit. Een persoon in een rolstoel moet gemakkelijk toegang hebben tot een appartement en zich binnen gemakkelijk kunnen bewegen.
Een aanpasbare woning kan door enkele eenvoudige ingrepen een aangepaste woning worden, bijvoorbeeld door het weghalen van binnenwanden. 

Om burgers, maar vooral projectontwikkelaars te sensibiliseren, bracht de stad Namen in november 2017 een gids uit die informatie en goede voorbeelden rond aangepast bouwen bundelt. Zo hoopt de stad het aanbod van aanpasbare woningen te vergroten en evenwichtig te verdelen over het grondgebied van de stad.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Infrastructuur, huisvesting & mobiliteit'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?