Area 2020

Vrije tijd: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Gelijke onderwijskansen zijn niet vanzelfsprekend. Te veel kinderen verlaten de school zonder een diploma en vinden zowel in hun vrije tijd als op school moeilijk aansluiting. Antwerpen zocht én vond  inspiratie in New York en Rotterdam voor het project Area 2020

Wordt toegepast in:
Antwerpen [toon volledige lijst][verberg volledige lijst]

Wat?

Activiteiten voor jongeren, hun ouders en leerkrachten.

Wie?

Dienst Onderwijsbeleid Stad Antwerpen in samenwerking met verschillende scholen en vrijetijdsorganisaties


Waarom?

Het project slaat bruggen tussen jongeren, hun wijk en de school, om hun welbevinden te verbeteren en hen uit hun isolement te halen.

Area 2020 wil elk kind optimale leerkansen geven door opvang te creëren in een breed netwerk waarin zowel onderwijs, welzijn als vrije tijd aan elkaar worden gekoppeld. Op die manier hoopt het project schooluitval terug te dringen, ervoor te zorgen dat leerlingen in de geselecteerde wijk even goed presteren als elders in Antwerpen en de doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt te doen stijgen. 

Het project werd in één pilootwijk opgestart, in oktober 2016. Op basis van een grondige wijkanalyse viel de keuze op de wijk Kiel. In samenwerking met het project 'Wijkwerking op maat' wil men de leefwerelden van de kinderen in de wijk maximaal ondersteunen door bruggen te bouwen tussen huis, school en buurt. In deze werking is er ook aandacht voor welzijn, het samenleven, leefbaarheid, veiligheid etc. De scholen en partners stelden concrete doelstellingen en acties op voor de komende maanden en jaren. 

Het project tracht een sterk zorgbeleid in scholen aan te vullen met een structurele samenwerking tussen onderwijs en welzijn. Er is aandacht voor leer- en speeltijduitbreiding, er worden talentenportfolio's ontwikkeld voor de kinderen en er is tevens een aanbod voor ouders. Kleuterparticipatie, het gebruik van een 'netwerk uitvalpreventie', een uitbreiding van het aanbod voor kleuters en het welbevinden in de wijk zijn ook allemaal factoren in het project. Op deze manier creëert Area 2020 sterke scholen en organisaties die transversaal werken.

Meer weten

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Vrije tijd'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Aanspreekpunt inclusief onderwijs

Gemeenten kunnen kwaliteitsvolle inclusie van kinderen met een handicap bevorderen door een aanbod te doen dat tegemoet komt aan de problemen waar ouders en kinderen die inclusief onderwijs wensen, mee geconfronteerd worden.

Elke inwoner helpen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten

Ontwikkel een integrale visie op vrije tijd, zodat jaar na jaar de toegankelijkheid van sportieve en culturele activiteiten verbetert.

Best practice Chill-Week voor OKAN-jongeren

Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 2 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?