Ambtenaar aan huis voor minder mobiele burgers

Algemeen beleid: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Steeds meer personen vinden het moeilijk om zich naar het stadhuis te verplaatsen, denk maar aan senioren of mensen met een fysieke beperking. De dienst Burgerzaken van de stad Bergen verplaatst zich, op vraag van minder mobiele burgers, tot bij hen thuis. Bergen biedt deze service aan sinds 2017, een primeur in Wallonië. 

Wat?

Personen met verminderde mobiliteit kunnen beroep doen op een "ambtenaar aan huis" voor verschillende administratieve verrichtingen, zoals het vernieuwen van de identiteitskaart.

Wie?

Dankzij een subsidie in het kader van grootstedelijk beleid, kan de stad Bergen deze dienst aanbieden. 

Waarom?

De groep burgers met verminderde mobiliteit neemt toe. Deze dienst verhoogt hun toegang tot de basisadministratie.

Zowat 10% van de bevolking heeft moeilijkheden om zich te verplaatsen. In Bergen gaat het over zowat 10 000 mensen, waaronder heel wat 75-plussers. Voor deze groeiende groep biedt de Stad Bergen sinds de zomer van 2017 administratieve 'thuishulp' aan. 

Op vraag van een burger die tot de doelgroep behoort, stuurt de dienst Burgerzaken van de stad gratis een ambtenaar, om thuis bij die burger de administratieve handelingen te verrichten waarvoor deze dienst bevoegd is. Zo kunnen burgers in hun eigen huis bijvoorbeeld hun identiteitskaart of rijbewijs laten vernieuwen, of aanpassingen laten doen aan de gezinssamenstelling.

De verplaatsingen tussen het stadhuis en de woning van personen met beperkte mobiliteit gebeuren met een milieuvriendelijk voertuig dat op aardgas rijdt. 

De dienst is een primeur in Wallonië, dankzij een subsidie in het kader van het grootstedelijk beleid. Om de dienst bekend te maken, werden meer dan 7500 personen uit de doelgroepen en rusthuizen gecontacteerd.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Algemeen beleid'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Maak gemeentelijke voorzieningen toegankelijk voor iedereen

Gemeenten moeten hun diensten aan al hun inwoners aanbieden. Ze moeten dan ook specifiek toezien op de toegankelijkheid van hun infrastructuur (gebouwen, openbare ruimten en wegen).

Best practice Toegankelijkheidslabel

Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Best practice Inclusieambtenaar

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?