Sociale adviesraad wordt sociaal platform

Welzijn & samenleving: Bekijk alle inspirerende voorbeelden
Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 3 op 4

De Stad Namen (Dienst Sociale Cohesie) ontwikkelde een sociaal platform, waar sociale organisaties elkaar vinden en de moeilijkheden op het terrein aan het bestuur bekend kunnen maken.

Wat?

Het Naamse sociale platform zorgt ervoor dat organisaties beter met elkaar en het bestuur kunnen communiceren. Het platform bestaat uit een stuurgroep en drie werkgroepen.

Wie?

140 organisaties maken deel uit van het platform, opgericht door de Dienst Sociale Cohesie van Namen.

Waarom?

Samenwerking tussen middenveldsactoren versterken en de moeilijkheden op het terrein communiceren naar het lokale bestuur

Er bestaan zoveel verschillende sociale organisaties, dat men soms door de bomen het bos niet meer ziet. De Dienst Sociale Cohesie brengt al deze organisaties samen op het sociaal platform (vroeger de sociale adviesraad) in Namen.

Het platform wil samenwerking tussen deze organisaties bevorderen, maar zorgt er ook voor dat de moeilijkheden die medewerkers op het terrein tegenkomen, gesignaleerd worden aan het stadsbestuur. Het uiteindelijke doel van het sociaal platform is een harmonieuze, inclusieve samenleving.

Drie werkgroepen gaan thematisch aan de slag in het platform, rond huisvesting, werk en sociale relaties. De 140 lidorganisaties van het platform mogen aan deze werkgroepen deelnemen. Daarnaast is er een stuurgroep, die bestaat uit maximaal 20 leden, die verkozen worden en een mandaat krijgen van 6 jaar. Hier zitten ook vertegenwoordigers van de Stad, het OCMW en de provincie. De voorzitster is de schepen van sociale cohesie.

Ieder jaar presenteert het platform de conclusies van de drie werkgroepen en onderzoekt ze pistes voor de toekomst. Dankzij deze presentatie is het stadsbestuur op de hoogte van de belangrijkste noden van de Naamse bevolking.

Verder organiseert het sociaal platform ook activiteiten voor het grote publiek, zoals het tweejaarlijkse Festiva’liens.

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Welzijn & samenleving'? Deel het met ons!

Optioneel

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Hou rekening met het advies van burgers

Zorg als gemeente dat de communicatie met de burger tweerichtingsverkeer is.

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?