Welzijn & samenleving

In een samenleving die rijk is aan kansen voor iedereen, voelt elke burger zich beter. Gebruik deze inspirerende voorbeelden en aanbevelingen om werk te maken van een warme gemeente, waar burgers elkaar leren kennen en respecteren.

Inspirerende voorbeelden en aanbevelingen

Bereik: Bereikt dit initiatief enkel een specifieke doelgroep of de hele bevolking?
Terugkerend: Is het een éénmalig initiatief of keert het regelmatig terug?

Best practice De langste tafel

Bereik: 4 op 4
Terugkerend: 2 op 4

​Bevorder de integratie van Roma in de lokale samenleving

Gemeenten kunnen concrete acties uitwerken, vooroordelen aanpakken en samenwerken met actoren op het terrein om Roma te helpen hun plek in onze samenleving te vinden.

Best practice Huisbezoeken bij 80-plussers

Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Best practice Infogids voor senioren

Bereik: 3 op 4
Terugkerend: 1 op 4

Heeft jouw gemeente een initiatief genomen om gelijke kansen te stimuleren binnen het domein 'Welzijn & samenleving'? Deel het met ons!

Optioneel

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?