Voer een horizontaal lokaal gelijkekansenbeleid

Algemeen beleid: Bekijk alle aanbevelingen

Of het nu gaat over personeelsbeleid, sportinfrastructuur, flankerend onderwijsbeleid, erfgoed, integratie, … Aandacht voor inclusie, diversiteit, antidiscriminatie en toegankelijkheid raakt de kern van een goed lokaal beleid.

Een lokaal gelijkekansenbeleid is bij uitstek een horizontaal beleid dat door alle diensten actief opgenomen wordt. Of het nu gaat over personeelsbeleid, sportinfrastructuur, flankerend onderwijsbeleid, erfgoed, integratie, … Aandacht voor inclusie, diversiteit, antidiscriminatie en toegankelijkheid raakt de kern van een goed lokaal beleid.

Een goed beleid rond inclusie en gelijke kansen ontstaat niet zomaar. Het vereist specifieke aandacht. De grote uitdaging is om van aandacht voor diversiteit, antidiscriminatie en toegankelijkheid een integraal aspect van lokaal beleid én lokale praktijk te maken.

Enkele vuistregels:

  • Hou bij lokale beleidsplanning bewust rekening met het horizontale aspect van aandacht voor gelijke kansen, antidiscriminatie, diversiteit, en toegankelijkheid.
  • Stel een schepen met expliciete bevoegdheid “gelijke kansen” aan om op bestuurlijk niveau de specifieke aandacht die diversiteit vraagt op de agenda te houden en die toeziet op de transversaliteit.
  • Ga op zoek naar innovatieve manieren om aandacht voor gelijke kansen, antidiscriminatie, diversiteit, en toegankelijkheid stads- of gemeentebreed te verankeren.
  • Schrijf gelijke kansen in het bestuursakkoord in en de Beleids- en Beheerscyclus in. Maak er een transversaal plan van, met meetbare doelstellingen. Op deze manier formaliseer je het engagement van verkozenen in alle domeinen en in alle fases van de beleidsuitvoering.
  • Duid in je administratie een contactpersoon voor 'diversiteit' aan. Afhankelijk van de grootte van de gemeente kan het nodig zijn om specifieke contactpersonen per doelgroep aan te duiden (bijv. een contactpersoon 'handicap' of 'handicontact').

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?