Algemeen beleid in tijden van crisis

Algemeen beleid: Bekijk alle aanbevelingen

Wanneer zich een crisis voordoet, functioneert onze samenleving anders dan normaal. Een gelijkekansenbeleid is een basis voor het organiseren en invoeren van passende maatregelen om deze crisis te beheersen en aan te pakken. Bij dit gelijkekansenbeleid moeten alle afdelingen en diensten van de lokale overheid worden betrokken.

Enkele voorbeelden van algemene beleidsaanpak van steden en gemeenten in België tijdens de COVID-19-crisis :

Communicatie

Lokale overheden moeten burgers goed op de hoogte houden over de crisis en de bestrijdingsmaatregelen. Dit vereist inclusieve communicatie die ervoor zorgt dat iedereen de boodschap krijgt en begrijpt. Inclusieve communicatie stigmatiseert niemand maar spreekt iedereen aan en sluit geen groepen burgers uit.

Enkele voorbeelden van de aanpak van de Belgische steden en gemeenten tijdens de COVID-19-crisis:

- De stad Namen heeft een speciale webpagina Plan d'action Coronavirus — Ville de Namur: de stad bundelt de verschillende algemene maatregelen die op federaal en lokaal niveau zijn genomen (tests en vaccinatie, het dragen van maskers, de verschillende steunmaatregelen voor de bevolking en voor sectoren in moeilijkheden, enz.).

- De gemeente Essen organiseerde een (digitale) rondetafel over onderwijs in de gemeente, waar vragen van burgers werden besproken.

Bekijk alle andere aanbevelingen en goede praktijken betreffende het algemene beleid.Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?