Personeelsbeleid in tijden van crisis

Personeelsbeleid: Bekijk alle aanbevelingen

In tijden van crisis is er meer vraag naar bepaalde gemeentelijke diensten. Zij moeten hun missies herzien en tegelijkertijd waakzaam zijn voor hun arbeidsomstandigheden. Een flexibel personeelsbeleid en solidariteit tussen de diensten zijn van essentieel belang voor een optimaal crisisbeheer.

Als werkgevers staan steden en gemeenten voor een dubbele uitdaging:

  • zij moeten de werkcontext van hun werknemers aanpassen door rekening te houden met hun specifieke kenmerken (gezondheidstoestand, gezinssituatie),
  • en zij moeten anderen mobiliseren om het overschot aan werk dat door de crisis is ontstaan en de toegenomen behoeften van de burgers te beheren.

Aanbevelingen en goede praktijken voor uw personeelsbeleid wanneer er geen crisis is, zijn hier terug te vinden.Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?