Gemeentelijk personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit

Personeelsbeleid: Bekijk alle aanbevelingen

Steden en gemeentes zijn zelf ook werkgevers en kunnen zo het goede voorbeeld geven. Een slim personeelsbeleid bevordert gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Als gemeente heb je zelf een sleutel in handen om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dat kan door zelf het goede voorbeeld te geven. Als lokaal bestuur is het bovendien een voordeel om een afspiegeling te zijn van de eigen bevolking. Het vergroot de betrokkenheid van alle burgers én kan de dienstverlening aan alle burgers verbeteren. 

Een lokaal bestuur kan zichzelf ambitieuze streefcijfers opleggen, die rekening houden met de diversiteit binnen de eigen bevolking. In het bijzonder gaat het dan over personen met een handicap en personen met een migratieachtergrond. Dit gebeurt best binnen een integraal beleid gericht op evenredige arbeidsdeelname. 

  • Stel een actieplan op om minstens het streefcijfer voor personen met een handicap te realiseren, zoals vastgelegd in de rechtspositieregeling.
  • Focus op een talent/competentie. Kandidaten kunnen competenties hebben verworven via beroepservaring of 'levenservaring' (lid van een jeugdbeweging, vrijwilligerswerk enz.).
  • Werk barrières weg voor kansengroepen bij werving en selectie, door bijvoorbeeld te zorgen voor redelijke aanpassingen voor personen met een handicap en dit te vermelden in de vacatures of door de vacatures bijvoorbeeld via verschillende wervingskanalen te publiceren.
  • Voer een sterk non-discriminatiebeleid door bijvoorbeeld een verbintenishandvest te tekenen of door een non-discriminatieclausule in het arbeidsreglement op te nemen. Die aanpak moet ook een gelijke toegang tot promoties en bijscholingen mogelijk maken.
  • Duid op de HR-afdeling een persoon aan die belast is met de (re-)integratie van personeelsleden met een handicap.
  • Ga voor een universal design-aanpak door een werkomgeving en werkvoorwaarden te creëren die voor een zo groot mogelijk aantal personen toegankelijk zijn en waarin iedere werknemer naar beste vermogen functioneert. Zorg dat de toegankelijkheid van de kantoren van de gemeentelijke administratie voortdurend verbeterd wordt of ontwerp een arbeidsreglement dat werknemers toelaat om flexibel en thuis te werken.
  • Bied stages en studentenjobs aan die kansengroepen de nodige ervaring geven, maar houd er rekening mee dat er strikte voorwaarden voor positieve acties gelden.
  • Voorzie een goede monitoring van kansengroepen, zowel bij de aanwervingsprocedure als tijdens de tewerkstelling zelf.

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?