Maatschappelijke participatie in tijden van crisis

Communicatie & participatie: Bekijk alle aanbevelingen

Ook in tijden van crisis is het raadzaam contact te houden met de inwoners. Dankzij hun bijdragen, ervaringen en deskundigheid weet de administratie wat er in haar gemeenschap leeft en kan zij zich aanpassen aan de behoeften van elk individu.

Inclusieve communicatie richt zich tot iedereen en stigmatiseert niet onbedoeld bepaalde groepen burgers.

  • Iedereen krijgt alle informatie die men nodig heeft: bijvoorbeeld over diensten en plaatsen om naartoe te gaan of over maatregelen die van kracht zijn.
  • Iedereen weet wat men moet doen of hoe men moet handelen op de gebieden die hen aangaan.
  • Iedereen kan zijn reacties, informatie en ervaringen delen.

Enkele voorbeelden uit Belgische steden en gemeenten tijdens de COVID-19-crisis:

  • www.giveaday.be is een vrijwilligerswebsite die vrijwilligers en verenigingen met elkaar in contact brengt. In het kader van de COVID-19-crisis riep deze site het gratis hulpplatform www.impactdays.co in het leven: dat stelt lokale overheden in staat de verschillende gemeentelijke initiatieven te registreren en zo vrijwilligersdiensten voor kwetsbare personen te organiseren. Op de website vindt u een lijst van de deelnemende gemeenten (met hun eigen lokale hulpsysteem).
  • Er is ook informatie en advies over het opstellen van herstelplannen voor lokale overheden, voor Vlaanderen, Wallonië en de Duitse Gemeenschap.
  • De Vlaamse overheid heeft een webpagina met adviezen voor lokale overheden.
  • De gemeente Essen organiseerde een (digitale) rondetafel over onderwijs in de gemeente, waar vragen van burgers werden besproken.
  • De stad Genk deelde informatie over de geldende maatregelen op verschillende maatschappelijke vlakken op de website van de stad.

Verdere aanbevelingen en goede praktijken voor burgerparticipatie zijn hier beschikbaar.



Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?