​Bevorder de integratie van Roma in de lokale samenleving

Welzijn & samenleving: Bekijk alle aanbevelingen

Gemeenten kunnen concrete acties uitwerken, vooroordelen aanpakken en samenwerken met actoren op het terrein om Roma te helpen hun plek in onze samenleving te vinden.

De Roma zijn een zeer diverse groep; ze hebben verschillende nationaliteiten, spreken verschillende talen, hebben een uiteenlopend opleidingsniveau en ook hun sociale en economische achtergrond verschilt aanzienlijk. Roma hebben in Europe al decennialang af te rekenen met vooroordelen, discriminatie en segregatie. Dat maakt het voor de bestaande sociale voorzieningen vaak ook niet gemakkelijk om hen te bereiken met hun reguliere werking.

Roma zijn de grootste minderheid van Europa. Ze wonen hoofdzakelijk in Centraal- en Zuidoost-Europa maar sinds de val van de Berlijnse muur en de uitbreiding van de Europese Unie zijn er ook meer Roma in West-Europa.

In België zijn er naar schatting 30.000 Roma die vooral in de grotere steden verblijven zoals Brussel, Antwerpen, Gent en Charleroi Maar ook andere centrumsteden, regio’s of gemeenten kunnen een Roma-aanwezigheid hebben.

België heeft een Nationale Roma Strategie, maar het zijn voornamelijk de lokale besturen die een concrete werking met deze doelgroep ontwikkelen.

Aanbevelingen:

  • Voer een beleid dat zich niet laat beïnvloeden door stereotypen, vooroordelen en discriminatie. Zorg voor vorming voor de verantwoordelijke schepenen en ambtenaren, zodat er een beleid ontwikkeld wordt om Roma toe te leiden naar (sociale) huisvesting, tewerkstelling, …
  • Houd er rekening mee dat Roma vaak EU-burgers zijn of de Belgische nationaliteit hebben, met gelijke rechten.
  • Raadpleeg lokale besturen of organisaties die al concrete expertise hebben opgebouwd in positief werken met Roma
  • Investeer in brugfiguren om de brug tussen de doelgroep en de reguliere voorziening te leggen

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?