Welzijn en samenleving in tijden van crisis

Welzijn & samenleving: Bekijk alle aanbevelingen

Maatregelen in tijden van crisis kunnen leiden tot angst, isolement en verlies van contact met specifieke groepen (ouderen, personen met een handicap, mensen met weinig of geen familie). Om contact te houden met kwetsbare burgers en hen in staat te stellen gebruik te maken van essentiële gemeentelijke diensten, is het belangrijk toegankelijke mechanismen in te voeren.

Enkele voorbeelden van toegankelijke benaderingen in Belgische steden en gemeenten tijdens de COVID-19-crisis:

- De stad Namen heeft op Facebook het project "Gardons le contact" opgezet om de band te onderhouden met burgers die zich geïsoleerd voelen.

- De website www.vlaanderenhelpt.be groepeerde diverse vrijwillige acties.

- De stad Genk deelde op haar stadswebsite informatie over de geldende maatregelen o.a. op gebied van sociaal contact.

- www.giveaday.be is een website voor vrijwilligerswerk die vrijwilligers en verenigingen met elkaar in contact brengt. In het kader van de COVID-19-crisis heeft deze site het gratis hulpplatform www.impactdays.co in het leven geroepen, waarop gemeenten verschillende gemeentelijke initiatieven kunnen registreren en zo vrijwilligersdiensten voor kwetsbare personen kunnen organiseren. Op de website vindt u gemakkelijk een lijst van deelnemende gemeenten (met hun eigen vorm van lokale steun).

Andere aanbevelingen en goede praktijken rond welzijn en samenleving kunnen ook inspireren.Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?