Aanspreekpunt inclusief onderwijs

Onderwijs: Bekijk alle aanbevelingen

Gemeenten kunnen kwaliteitsvolle inclusie van kinderen met een handicap bevorderen door een aanbod te doen dat tegemoet komt aan de problemen waar ouders en kinderen die inclusief onderwijs wensen, mee geconfronteerd worden.

Elk kind met een handicap heeft recht op kwaliteitsvol inclusief onderwijs en op redelijke aanpassingen. De evolutie naar een inclusieve samenleving begint vanaf de geboorte van het kind met een handicap. Leren samenleven begint in het onderwijs. Door samen onderwijs te volgen leren kinderen elkaar beter begrijpen, geraken ze vertrouwd met verschillen en leren ze met verscheidenheid om te gaan.

Gemeenten kunnen kwaliteitsvolle inclusie van kinderen met een handicap bevorderen door een aanbod te doen dat tegemoet komt aan twee problemen waar ouders en kinderen die inclusief onderwijs wensen mee geconfronteerd worden:

  • Het gebrek aan tijdige, juist en objectieve informatie over het recht op inschrijving, het recht op redelijke aanpassingen en ondersteuningsmogelijkheden
  • Het gebrek aan voor- en naschoolse opvang die -parallel aan wat zich in onderwijs voordoet - evolueert naar kwaliteitsvolle inclusie

De gemeenten kunnen in dit verband een faciliterende en stimulerende rol opnemen.

  • Door samenwerking aan te moedigen tussen  instanties op hun grondgebied die over de gezochte informatie beschikken.
  • Door deze instanties een locatie en uitrusting aan te bieden waardoor inwoners op een laagdrempelig en onafhankelijke plaats informatie over inclusief onderwijs krijgen.
  • Door maatregelen te nemen om te evolueren naar een kwaliteitsvolle inclusieve voor- en naschoolse opvang.

Vergelijkbare voorbeelden en aanbevelingen

Help leerkrachten hun leerlingen beter te begrijpen

Het lokaal bestuur staat dichtbij burgers en lokale gemeenschappen. Door leerkrachten in verbinding te brengen met de lokale gemeenschap, krijgen deze beter inzicht in de leefwereld van alle leerlingen. Ouders en leerlingen die minder voeling hebben met de schoolcultuur worden zo ook actiever betrokken bij de schoolwerking.

Best practice Taalcoach Basisonderwijs

Bereik: 1 op 4
Terugkerend: 4 op 4

Best practice Onderwijscafé

Bereik: 2 op 4
Terugkerend: 3 op 4

Op zoek naar aanbevelingen of inspirerende voorbeelden voor jouw gemeente?